محصولات فولادی

محصولات فولادی

 

فولاد از آهن و کربن ساخته می‌شود. اما میزان کربن و ناخالصی‌های فلزی و غیر فلزی دیگر، نقش بسیار مهمی در تولید فولاد و درجه‌ی آن دارند. بیش از ۳۵۰۰ درجه برای فولاد های مختلف تولیدی وجود دارد. میزان کربن فولاد می‌تواند بین ۰.۱ تا ۱.۵ درصد در انواع محصولات فولادی متغیر باشد. اما بیشترین میزان کربن در فولاد بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد است. فلزاتی مانند منگنز، فسفر و سولفور هم در تولید فولاد استفاده می شوند. منگنز موجب انعطاف بیشتر فولاد می شود اما از فسفرها و سولفورها برای افزایش استحکام انواع محصولات فولادی استفاده می شود.

انواع محصولات فولادی

1. میلگرد

2. تیرآهن

3. ورق

4. لوله

5. قوطی پروفیل

6. نبشی، ناودانی و سپری

7. شمش